Html5 Menu Tag by Css3Menu.com
Paasliederen gespeeld door Jelle Hiemstra

Piano:
Abba Vader
Als ge in nood gezeten
Scheepke onder Jezus hoede
Tel uw zegeningen

Orgel:
Christus onze Heer verrees
Daar juicht een toon
De Heer is mijn Herder
Ik heb de vaste grond gevonden - Grote God wij loven U
Licht dat ons aanstoot in de morgen
Neem mijn leven laat het heer
U zij de Glorie