Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

Liederen gespeeld door Jelle Hiemstra

Hoe groot zijt Gij
Ga met God en Hij zal met je zijn
Lichtstad met Uw paarlen poorten


Pinksterliederen gespeeld door Jelle Hiemstra

gespeeld op het Bätzorgel in de Michaël Kerk

Veni sancte Spiritus  NLB 681
Wij leven vn de wind NLB 687
't is feest vandaag  NLB 683
Zij zit als een vogel  NLB 701
Paasliederen gespeeld door Jelle Hiemstra

Piano:
Ga niet alleen door het leven
Heer Jezus neem mijn handen
Ik zie een poort wijd open staan
Tel uw zegeningen

Orgel:
Beveel gerust Uw wegen
Eens als de bazuinen klinken
Geef vrede Heer geef vrede
Gelukkig is het land
Komt nu met zang
Wat de toekomst brengen moge
Wie maar de goede God laat zorgen
Wilt heden nu treden