Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

 

 

 

 

2030Kerk2030-update nr 9

 

met deze titel wil ik maandelijks iets schrijven over het ‘project van Schalkwijk tot Honswijk, 2019-2024’, waarvoor ik (o.a.) als predikant hier gevraagd ben. In dit project gaat het om verbinding en verbetering van de samenwerking tussen de hervormde gemeente Schalkwijk en 't Goy en de hervormde gemeente Tull en ’t Waal en Honswijk. En breder dan dat, om het samen met anderen zoeken naar manieren om als geloofsgemeenschap present te zijn in de buurt.

 

De meubelboulevard, autoscout24.nl of gewoon de weg-geefwinkel.

Er is altijd wel wat te struinen en te ontdekken; hier een aanbieding, daar een nieuw idee.

Met geloof en kerk is het niet anders.

Wie eens links of rechts kijkt, doet zomaar gedachten op.

 

Al langer heb ik in de voorraad gedachten voor deze Kerk2030-updat een initiatief van het Evangelisch Werkverband; het idee om het ontstaan van huiskerken te stimuleren. (www.dehuiskerk.nl). Hoe je dat voor je moet zien?

Enkele gezinnen of individuen kunnen samen een gemeente vormen die maandelijks samenkomt bij iemand thuis. De opzet heeft een diaconaal en missionair karakter, waarbij de huiskerk zich richt op wat zij voor de buurt of de naaste kan betekenen.

Misschien kriebelt zo’n idee al langer in het gebedsleven van één van de lezers. Wie weet?

Ik zou zeggen: praat er eens over.

Ik denk en bid graag mee met het ontdekken van kerkmogelijkheden anno 2021.

Daarbij klinkt op de achtergrond het oude lied:

 

De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt 
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 
als Gods gezant.

 

Ook op ons eiland!

 

Afgeronde rechthoek: Gezamenlijk
 

 


Collecten

 

 

Gebedskring

De eerste gebedskring is al geweest. Het was een gebedswandeling door alle ruimten van onze kerkgebouw. Zo hebben we alles benoemd wat in de ruimte afspeelt en de ruimte gezegend.

De volgende keer komen we bij elkaar op woensdag 20 oktober om 19.00u, dit is voor de bijbelgesprekskring die om 20.00u begint.

Iedere avond wordt door iemand anders van de groep geleid, zo komt het niet op één persoon neer en ieder heeft zijn eigen inbreng. Daardoor is er meer variatie in hoe het ingevuld wordt. Zo kunnen we van elkaar leren en ideeën op doen.

Welkom om er bij te zijn.

 

EVA_logoWar Room (ebook), Chris Fabry | 9781496407320 | Boeken | bol.comEva

Het nieuwe seizoen is weer begonnen!

Wat was het fijn om na zo'n lange tijd elkaar weer te ontmoeten.

De volgende EVA ochtend staat alweer gepland op woensdagochtend 13 oktober.

We gaan dan met elkaar kijken  naar de film "Warroom".

Een prachtige, indrukwekkende film; een aanrader om te kijken.

Iedereen is weer van harte uitgenodigd.

Ook als je nog nooit een EVA ochtend hebt bijgewoond, kom gerust eens langs, je bent van harte welkom!

Om 9.30 uur starten we in de consistorie op De Brink in Schalkwijk.

 

Graag tot ziens, Arja en Marian

 

 

 

De Trossel

HomeDe koffieochtenden van de Trossel is in de ene week op donderdag en de andere week op vrijdag. Deze maand zijn dat volgende data:

Vrijdag 1 oktober, de wijkagent komt op de koffie.

Donderdag 7 oktober

Vrijdag 15 oktober

Donderdag 21 oktober

Vrijdag 29 oktober

Donderdag 4 november.

 

Kleine moeite, groot geluk

Een meisje wil graag haar kamer veranderen maar de aanwezige wastafel zat in de weg en…. Hoe doe je dat? Toevallig kwam deze vraag een van de dorpsondersteuners ter ore. Een (deskundige) vrijwilliger is even langs gegaan, heeft de wastafel verwijderd, het water afgedopt en de achtergebleven gaatjes dichtgemaakt. Het sausen van de muren kon beginnen. Kleine moeite, groot geluk.

 

Puzzeluitleen weer uitgebreid

Iemand uit Utrecht had onze puzzeluitleen ontdekt en wilde graag puzzels doneren. Zo kwamen we in het bezit van nieuwe puzzels. Samen met de puzzels die zijn gegeven door ze in de kast in het kerkportaal te zetten, is de collectie nu uitgebreid met 38 puzzels. De aangevraagde puzzels zijn bijna allemaal puzzels gemaakt door Jan van Haasteren, die zijn echt populair. Vooral van die puzzels kunnen we er nog wel meer gebruiken.

 

De Trossel kent drie dorpsondersteuners: Marian van der Ven, Conny Middelweerd en Marian van den Hoogen. Heeft u een vraag aan hen: Het telefoonnummer is: 06 29 82 00 55

Het mailadres is: dorpsondersteuners@detrossel.nl
Interkerkelijke geloofsgroep

 

De interkerkelijke geloofsgroep gaat een doorstart maken, maar onder een ander naam en een ander concept. Het gaat heten: Groep voor ontmoeten en verdiepen. Het wordt niet meer bij iemand thuis gehouden, maar in Lucashuis en/of de consistorie Brinkkerk.

We beginnen met een maaltijd wat we laten verzorgen, net zoals bij een Alpha. Er komt een bericht in Schalkwijkse Berichten om o.a. dorpsgenoten uit te nodigen die niet aan onze kerken verbonden zijn. Het wordt wat laagdrempelige manier om de bijbel te verbinden met creativiteit, wandeling, gesprek. Dit wordt deze maand verder uitgewerkt. Het is altijd de 2e woensdag van de maand. De eerste keer zal 10 november zijn. Volgende kerkblad meer details hierover.

 

Diaconale collecten van deze maand:

 

Zondag 3 okt. Kerk en Israel, De roeping om gestalte te geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. De oecumenische roeping om eenheid, gemeenschap en samenwerking te zoeken met Palestijnse christenen.

De diaconale roeping om op te komen voor vrede en gerechtigheid voor iedereen.

 

Zondag 17 okt, Global Rize, GlobalRize verkondigt het Evangelie via internet. Maandelijks worden tientallen miljoenen mensen, uit alle landen ter wereld, bereikt. GlobalRize werkt met veel vrijwilligers massaal via social media, verdiepend via websites en persoonlijk via e-cursussen.

 

Zondag 31 okt: Voedselbank Houten, Ook in Houten zijn er mensen die door allerlei omstandigheden zo ver onder het bestaansminimum terechtkomen dat er (tijdelijk) niet voldoende geld is voor voedsel. Deze huishoudens ondersteunen zij in de vorm van wekelijkse voedselpakketten. Ook de Corona heeft voor extra armoede gezorgd, dus het is nu extra belangrijk.

 

Dankdag 3 november. Inzameling voedsel voor de voedselbank. U kunt uw donatie achter in de kerk zetten en wij zorgen ervoor dat zij deze aanvulling krijgen.

Wat kunnen zij gebruiken?

Voedsel en artikelen voor persoonlijke verzorging zijn van harte welkom mits de verpakking ongeopend en intact en de houdbaarheid niet verstreken. Zeer lang houdbare kruidenierswaren zijn in bepaalde gevallen ook na de THT datum nog welkom.

 

I


Interkerkelijk Diaconaal Overleg

 

Samen met een groot aantal kerken in Houten hebben we geregeld overleg over een aantal lokale zaken. Ook dichtbij is er volop nood.

Hierin kunnen we dan gezamenlijk opereren, maar ook laten informeren. Er zijn heel veel hulp organisaties in de gemeente Houten.

Zelf weten we ook niet alles, maar zo weten we wel beter wat er in Houten, dus ook in onze dorpen, speelt. En wij vinden het ook nuttig om lokale projecten te steunen, net als bv de voedselbank.

 

In de vergadering van 9 september hebben we ons om laten informeren over SchuldHulpMaatje.

Het doel van de Stichting Budgethulp Houten (= officiële naam) is om mensen met financiële problemen in Houten weer financieel zelfredzaam te maken. Onze hulp wordt uitgevoerd door opgeleide vrijwilligers. Stichting Budgethulp Houten biedt deze hulp aan iedereen, ongeacht hoe iemand in de problemen is geraakt, zonder eigen belang en zonder winstoogmerk.

Schulden komen lang niet altijd door het koop gedrag. Het kan bv ook ontstaan na het verlies van je baan, scheiding of langdurige ziekte.

Hoewel zij ook wel subsidie krijgen van de gemeente Houten zijn hun inkomsten beperkt en zullen we ze ook als diaconieën gaan steunen.

 

Verder is er een bloemengroet naar de penitentiaire inrichting in Nieuwegein.

Daar worden zondags diensten gehouden, zij het door de Corona een tijdje niet en het wordt nu weer beperkt opgestart. Deze bloemen worden dan in de kerk gezet en de bezoekers mogen na afloop 1 bloem meenemen naar hun cel. Een blijk van verbondenheid.

Doordat de meeste diaconieën daaraan meewerken zijn we hooguit een enkele keer per jaar aan de beurt om deze bloemen te verzorgen.

 

Verder zijn we geïnformeerd over buurtgezinnen. Daarvan krijgen jullie de volgende keer wat meer info over. Die hopen we binnenkort te krijgen.

 

Henny en Johan

 

Afgeronde rechthoek: Schalkwijk en ‘t Goy  

 

 


Vanuit de kerkenraad
In de laatste kerkenraadsvergadering hebben wij besproken hoe we om moeten gaan met de versoepelingen zoals deze door het kabinet zijn aangekondigd. We hebben besloten dat er geen aanmelding voor het bijwonen van de dienst meer noodzakelijk is. We willen ons wel zo veel mogelijk houden aan de oproep van het kabinet om afstand te houden. Wij verzoeken de gemeenteleden dan ook om op gepaste afstand te gaan zitten en bij het verlaten van de kerk en ook buiten gepaste afstand in acht te blijven nemen.

 

We hebben besloten om niet meer met de stok de collecten op te halen, maar door te gaan met het collecteren bij de in-/uitgang via een collectezak voor de betreffende collecte. Binnenkort zal er een kleine stellage worden gemaakt waar de diverse collectezakken in worden geplaatst. U kunt dan bij binnenkomst of bij het naar buiten gaan uw gift deponeren.

 

In het kader van de samenwerking met Tull en ’t Waal zullen we vaker gezamenlijk vergaderen. In oktober is de eerstvolgende vergadering en zullen we o.a. de herdenking van de overledenen bespreken en de toekomst van onze beide gemeenten.

Daarna zullen wij een gemeenteavond houden om de gemeenteleden bij te praten over bovenstaande zaken.

 

Op dit moment zijn er veel zieken in onze gemeente en we vragen u dan ook om extra naar elkaar om te zien. De diaconie wil dat ook vorm geven door vaker een attentie bij gemeenteleden te bezorgen die wegens ziekte niet (meer) in de kerk kunnen komen.

 

Herbevestiging diaken Johan de Bruijn.

De herbevestiging van diaken Johan de Bruijn zal zondag 10 oktober plaatsvinden.

 

cover_dagboek_2022Diaconie

 

‘Een handvol koren’ 2022

Een dagboek voor jong en oud!

 

Misschien bestelt u het boekje elk jaar, maar is dat niet het geval?

Vier goede redenen om het boekje nu wél te kopen:Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen geweest.

De winst (ruim € 8) wordt besteed aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie.

Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren.

Met een oplage van 39.500 is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. 

 

Bij aanschaf via de zendingscommissie/diaconie is de prijs € 12,95. U betaald dan geen verzendkosten.

Er ligt een intekenlijst achterin de kerk, maar u mag het ook doorgeven aan Johan de Bruijn, (diaconie@hervormdschalkwijk.nl), of Henny de Gier (Henny.degier@gmail.com)

Inschrijftermjn loopt tot het eind van deze maand

 

Bloemengroet

In veel kerken kennen ze het al en wij willen daar ook graag mee starten. Een bloemengroet. Deze wordt dan namens de diaconie gebracht bij iemand die wel een steuntje kan gebruiken.

Daar willen we nu ook mee gaan starten.

Zo 3 oktober is de eerste keer dat we bloemen in de kerk zetten. En misschien weet iemand wie er een fleurige groet kan gebruiken? Dan kunnen ze dat aan één van ons doorgeven.

 

Johan en Henny