Html5 Menu Tag by Css3Menu.com

 

Afgeronde rechthoek: Kerk 2030  

 

 

 


2030

Kerk2030-update nr 5

met deze titel wil ik maandelijks iets schrijven over het ‘project van Schalkwijk tot Honswijk, 2019-2024’, waarvoor ik (o.a.) als predikant hier gevraagd ben. In dit project gaat het om verbinding en verbetering van de samenwerking tussen de hervormde gemeente Schalkwijk en 't Goy en de hervormde gemeente Tull en ’t Waal en Honswijk.

En breder dan dat, om het samen met anderen zoeken naar manieren om als geloofsgemeenschap present te zijn in de buurt.

 

Allereerst, bedankt voor de paar reacties die ik kreeg over het vorige stukje ‘wat zou de kerk missen?’ Mooie reflectie zat daartussen: het fysieke gebouw, zeg maar de stenen, kan wel verdwijnen, als de gemeenschap (wat mensen bindt maar blijft). Die kan een nieuwe vorm krijgen die meer bij de tijd past; zoals een kring of een pastoraal café, waar troost geschonken en gedronken wordt. Over de kerk op kleine schaal wil ik een volgende keer nog iets meer schrijven. Maar nu eerst een mooi advies van een verre vriend.

 

Soms ben ik mentor van een beginnend collega. Het is de bedoeling dat je dan ongeveer een jaartje samen met de net gestarte voorganger optrekt: daar kun je veel van leren! Nieuwe inzichten in kerk&theologie; nieuwe kijk op het ambt en de verhouding werk-privé. Etc.

De volgende vraag stelde ik aan de net gestarte stadse dominee: wat zou de kerk op het platteland kunnen leren van de kerk in de stad? Welke tip geef je ons?

 

Het antwoord was:

ontmoeting

Als tip zou ik willen meegeven: grijp de kansen om mee te doen in het dorp. In de stad doet de kerk inmiddels op veel plekken mee en probeert dienend te zijn in het werk wat er in de stad gebeurt door allerlei organisaties en verenigingen. In de dorpen waar ik kom zijn dat soms nog gescheiden werelden. Volgens mij is het sterk wanneer de kerk zich beschikbaar stelt om mee te doen, te denken en te helpen waar ze kunnen. Van daaruit ontstaan ook kansen om het evangelie op nieuwe wijze te delen.

 

Das een mooie quote en sluit volgens mij aan bij wat in het vorige kerkblad geschreven werd over Buurtzame kerk. Wat zien we om ons heen gebeuren en waar kunnen we als kerk en individuele leden bij betrokken zijn. Een ritje op de duo-fiets, meedoen met 4/5 mei comité, koffiedrinken in het Gebouw en de Wiese is daarbij net zo goed van waarde als de maandelijkse gebedskring (per ZOOM) en de hopelijk weer opstartende Bijbel- en Eva kring. Kerk-zijn is groots als we het in de kleine kring met elkaar kunnen beleven. Met dank aan onze collega uit de stad (die vaak ook een groot dorp is…)

 

Bovenstaande vraag ‘wat heb je als tip voor ons als kleine kerk?’ is best ook een mooie vraag om eens te stellen op een familiedag of als je weer kunt kletsen bij de koffieautomaat op het werk en het zo eens gaat over de dingen die anders zijn geworden door Corona. Andere ogen kunnen ons helpen om goed te kijken!

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 

 


Het is ons streven om met 1e Pinksterdag, zondag 23 mei, weer te starten met de fysieke diensten in beide kerken. Het e.e.a hangt af van de Corona ontwikkelingen, maar als het een beetje kan gaan we weer starten.

De diensten blijven we online uitzenden, dus als u liever (nog) niet komt of niet kunt, kunt u er toch nog bij zijn.

 

ALVAST VOOR DE AGENDA

 

Fort met de kerk

 

Stond begin 2020 in de to-do-list. Het was de bedoeling alle gemeenteleden van Schalwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en Honswijk uit te nodigen om elkaar te ontmoeten op Fort WKU en elkaar als gemeenten beter te leren kennen.

 

Om bekende redenen ligt dat initiatief nog in de la. Maar hopelijk kan het stof er binnenkort af en verse koffie en thee gezet worden.

 

Wordt vervolgd.

 

Hemel-vaarts-dag

 

De term klinkt al beweeglijk; er zit een zeker tempo in deze feestdag van de gemeente. ‘De Heer verdween uit hun ogen’, staat er in het evangelie te lezen. Leerlingen moeten ook niet te veel naar de hemel staren, maar vooral op weg gaan.

 

Hemelvaartsdag 2021 vieren we de afgelopen jaren in variatie.

Vorig jaar was de hele dienst voor beide gemeenten samen met een online viering en in 2019 (en eerdere jaren) op een tweevoudige manier: met een kerkdienst om 10.00uur in beide gemeenten en een Samenkomst-met-zang om twaalf uur in de kerk op de Brink, samen met de PJ23-parochie.

 

Na 2019 gingen de gedachten verder om er één gezamenlijk samen-zijn van te maken voor de diverse geloofsgemeenschappen van Schalkwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en Honswijk. Één dienst, want er is maar één hemel en er is maar één Heer, onze gekroonde Koning die heel zijn kerk bewaart. Ook in deze spannende tijden. Met de huidige beperkende maatregelen (beperkt aantal bezoekers, geen samenzang) is dat nog niet zo gemakkelijk vorm te geven.

 

Met de nodige creativiteit is het programma-idee als volgt.

 

8.30u dauwtrappen vanaf de Brink naar de Michaël kerk *

9.15u koffie en thee en ontmoeting op het kerkplein

9.30u ochtendgebed mmv Antoine de Haan en ds. Marius van Duijn en een paar zangers

 

ds. Marius van Duijn

 

* (voor de fanatieke dauwtrappers is er wellicht een route uit Tull&’t Waal, maar let op ‘je moet ook nog terug ’)

 

Muurgedicht Utrecht CS | "En hoe verder hij ging des te lang… | Flickr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebedskring

 

Wij zijn dankbaar dat we afgelopen seizoen met elkaar konden bidden voor onze beide gemeenten, via internet. De laatste keer komen we bij elkaar op woensdag 2 juni. Mocht u mee willen doen laat het mij weten i.v.m. de code voor inloggen.

Antoinette (06 31543062)

 

 

Afgeronde rechthoek: Gezamenlijk  

 


Collecten

 

 

Diaconie collecten

 

9 mei, Transworld radio - TWR wil mensen in alle landen bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Wereldwijd maakt TWR gebruik van 16 grote en duizenden lokale radiozenders. Er zijn uitzendingen in meer dan 275 talen. De programma’s van TWR worden ook via andere media, zoals internet, mobiele telefoon en MP3-spelers beluisterd.

De programma’s van TWR worden vrijwel altijd geproduceerd in het land waar ze ook worden uitgezonden, tenzij dit te gevaarlijk is. Dan bevindt de studio zich vaak in een naburig land. In de taal en het gebied waar TWR uitzendt, wordt er zoveel mogelijk samengewerkt met de kerk, christenen en andere christelijke organisaties die ter plaatse aanwezig zijn. Op deze manier blijven de programma’s dicht bij de mensen en hun cultuur staan.

 

16 mei Dabar  Ieder jaar zendt Dabar meer dan 400 jongeren uit naar meer dan 20 campings in Nederland. Uit de verhalen waar ze mee thuiskomen, hoor je vaak deze zinnen: ‘Het zijn intensieve weken, je gééft veel, maar je krijgt er minstens zo veel voor terug. Om twee weken op zo’n speciale manier ingeschakeld te zijn in dienst van het evangelie, geeft een boost aan je geloof.’

‘Dabar’ is Hebreeuws voor ‘woord en daad’. Je deelt het evangelie in woorden door bijvoorbeeld een bijbelverhaal tijdens de kinderclub of een gesprek met een campinggast. Maar soms spreken vooral je daden op de camping, door de eenheid in je team, je inzet voor het programma en behulpzaam te zijn naar campinggasten.

 

23 mei Leger des Heils   Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.

Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel.

Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God.

Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

 

30 mei Open Doors,  Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie.

 

6 juni st Gave  Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd.

Visie,  Gave verlangt ernaar dat vluchtelingen worden gezien en geliefd en dat zij Jezus dienen en eren samen met Nederlandse christenen.

Missie, Christenen en kerken helpen om vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te bieden in de christelijke gemeenschap.

Afgeronde rechthoek: Tull en ,t Waal Strategie, Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt christenen. Daarnaast verbindt Gave christenen die hierin betrokken zijn. Verder is Gave een kenniscentrum omtrent vluchtelingen en komt op voor de rechten van christen-asielzoekers. Ook organiseert en ondersteunt Gave projecten die relevant zijn voor vluchtelingen. Lees meer over onze werkwijze en wat we voor jou kunnen betekenen.
Update kerktoren

 

Door wethouder Van Dalen is op woensdag 21 april de torenspits van de kerktoren gehesen.

De spits is in drie delen naar beneden gehesen; eerst het dak, daarna de klok en tot slot het overige houtwerk.

 

De verschillende elementen worden nu gerestaureerd en komende weken wordt er hard gewerkt aan de toren zelf. In juni hopen we dat de toren weer compleet én veilig is.


https://lh5.googleusercontent.com/Lc0heTCYdTyyP1mKATQrHBadoIeG7rpL90Z-JzKC6AnQ8LGiPc_w176M1Rjxdi3Ml1_GECuTSVu183mjxU4wZZo2mj-VCBkE73mB6n5BUy3WvOiFS62U96yPpYLU7bOr2RTL-s9X

 

 

 

 https://lh6.googleusercontent.com/lktyZ1tj5I9IYrhKSKK6cANmpIH5znZmKsAxRe_UGRA_QUKL9Ss3Y3oIsYaDIpkn-d0lQIvUuuzHryhxAE-zN3MBHGRZP-gOVDagLQ_FkVBslpJlR-mi5-6i31ZgZ1XCA1UbV4JP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lh5.googleusercontent.com/PNir99Lq7VOEpP0A1z3aL55IXk2d8m3ooe2KooOpv06Vhp5a1e8LV63XlNCFeaZV3qregPWiNib3cbpTW42MafrjiMLdpAv4_eYPCh4ACR99z1b498Uwk8bZg8XwUbk6bg2TuMWC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Schalkwijk en ‘t Goy  

 

 

 


 

Website

Onze website is inmiddels vernieuwd. We hebben geprobeerd hem weer aan te passen aan de huidige tijd. En om het eenvoudiger te maken om de juiste dingen te kunnen vinden. Daar kunt u ook altijd (maar dat was al zo) de meest actuele situatie terug vinden. Momenteel met de corona handig, maar ook de liturgieën van de laatste diensten of wijzigingen in de agenda en het preekrooster.

 

Papieren Paradijs

IMGIn 1821 kreeg Schalkwijk een nieuwe hervormde predikant Arend van den Brandhof. Met zijn vrouw, Anna Pannekoek, trokken ze in de pastorie. In 1825 nam hij een beroep aan naar Elst (Utr.), Waar hij 20 jaar predikant was.

Niemand kon, met name in zijn Schalkwijkse tijd vermoeden dat het een veelbesproken man zou worden. Hij heeft in 1845 in Suriname een landbouwkolonie gesticht met Nederlandse boeren uit onze omgeving.

Dat werd een groot drama. Van de driehonderd boeren met hun gezinnen zijn de meesten aan tropische ziektes overleden. Ook zijn vrouw Anna heeft daar in Groningen (Sur.), het leven gelaten.

 

Toen mijn schoondochter Marlies Medema voor haar werk in Suriname was (Marlies in eindredacteur van het vrouwenblad Eva van de EO), werd ze door een taxichauffeur gewezen op deze  geschiedenis uit de 19e eeuw. Vanuit het gezichtpunt van de predikantsvrouw Anna, heeft Marlies een prachtige roman geschreven.

Gebaseerd op intensief archief onderzoek (Arend bewaarde alles, en dat is in rijksarchieven opgeslagen), maar vooral op het leven van een vrouw die, tegen haar wil in naar een ander land trekt, en daar geconfronteerd wordt met het laatste restje slavernij, het opvoeden van kinderen, en natuurlijk met zichzelf.

 

Het boek, “Papieren paradijs”, is uitgegeven bij Kok Boekencentrum.

 

Jelle Hiemstra