Html5 Menu Tag by Css3Menu.com


 

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Kerk 2030  


Untitled-1

 

 

Kerk2030-update nr 4

met deze titel wil ik maandelijks iets schrijven over het ‘project van Schalkwijk tot Honswijk, 2019-2024’, waarvoor ik (o.a.) als predikant hier gevraagd ben. In dit project gaat het om verbinding en verbetering van de samenwerking tussen de hervormde gemeente Schalkwijk en 't Goy en de hervormde gemeente Tull en ’t Waal en Honswijk. En breder dan dat, om het samen met anderen zoeken naar manieren om als geloofsgemeenschap present te zijn in de buurt.

 

Deze keer aandacht voor Buurtzame kerk.

De aanduiding heb ik van een niet met name genoemde bank, die reclame maakte met deze slogan en vol enthousiasme op de website schrijft:

 

Als buurtzame bank zetten wij ons in voor een leefbare buurt. Dat is een fijne buurt om te wonen en een aantrekkelijke buurt om te ondernemen. Financieel denken en sociaal doen gaan daarbij hand in hand.

 

Het is soms heel zinvol om het woordje ‘kerk’ in te vullen in een andere omgeving. Hebben we het over mobiliteit, dan gaat het vaak over de plek van de auto in het plaatje. Dat verandert; je reserveert er één via greenwheels, als het over bezit gaat, dan het liefst ééntje om te delen en een abonnement is het nieuwe kopen en o ja, elektrisch is niet een kwestie van toekomst, maar van bedenken ‘als ik nu een nieuwe op benzine koop’, mag ik dan over 7 jaar nog wel Utrecht in. Vervang ‘auto’ door ‘kerk’ en het gaat opeens over jongeren die tijdelijk gebruik maken van diensten van de ene of de andere geloofsgemeenschap en over soms enorm veel energie die er gaat zitten in het onderhoud van een gebouw.

 

Zo zou je nog even verder kunnen mediteren.

 

Buurt Beelden - Download gratis afbeeldingen - PixabayWat heeft die buurtzame bank ons te zeggen? Buurtzame kerk.

Iets heel wezenlijks. Kerk-zijn, daar gaat het niet om structuur, maar om de buur, de buurman en de buurvrouw. De eigen omgeving. Heeft de kerk daar oog voor, leeft ze (dat zijn wij dus) in de eigen omgeving. Stappen we op de buurt-fiets, de trotse aanschaf van de Trossel. Is onze buurt leefbaar voor iedereen, welke kleur, afkomst of identiteit iemand ook maar heeft. En nog veel meer vragen die in onze eigen omgeving spelen.

 

Soms wordt het op scherp gezet in de vraag: zou de buurt iets missen als de kerk verdwijnt?

 

Voor deze keer wilde ik dat de open vraag laten zijn.

Wat mist ’t Goy, Honswijk, Schalkwijk, Tull&’t Waal als de kerk er niet meer is? De uitdaging is om daar eens over te mijmeren en dat mij te laten weten.

Want deze stukjes zijn van ons allen en voor ons allen.

 

Marius van Duijn, VDm


 

Afgeronde rechthoek: Langs kanaal en Lek  

 

 

 


Op weg naar Emmaüs | EmmanuelOmzien naar elkaar

Hoe doen we dat in Corona-tijd? De diaconie van Schalkwijk-’t Goy, Tull&’t Waal en Honswijk deed een gezamenlijke actie rond de Pasen en bezorgde overal de Elisbathbode, met een vrolijke cover; hoera, we vieren Pasen! Benieuwd wat er gaat bloeien!

 

Voor wie een leuk idee heeft om aandacht aan elkaar te geven, laat het weten.

 

Blijf bewegen, is telkens het devies.

De ommetjes-app is een leuke om het dagelijkse rondje te stimuleren: goed voor lijf en leden en hersenen.

 

Wie de 40 dagen na Pasen in het evangelie naleest, komt daar ook heel wat beweging op het spoor. Van Jeruzalem naar Galilea en uiteindelijk de uiteinden van de aarde, Rome, het centrum van cultuur en politiek.

Zover gaat volgende aanbieding niet, maar geïnspireerd door die bijzondere wandeling die twee leerlingen met Jezus maakten van Jeruzalem naar het nabijgelegen plaatjes Emmaüs, nogmaals de aanbieding.

 

Wie een wandeling wil maken met een gesprek over zin/onzin van de opstanding, mag mij bellen voor een afspraak, 0639768140.

 

In gedachten (en op de maandelijkse gebedskring) komen allerlei namen en situaties aan de orde. Als er iets bijzonders aan de hand is, laat het gerust weten. Op 1½ meter kan contact ook heel close zijn.

 

Met elkaar zitten we in de wachtkamer: de één al een keer geprikt, de ander in afwachting van een vaccin. En hopelijk verruiming van alle mogelijkheden om elkaar weer te ontmoeten.

 

Met Pasen vieren we dat een nieuw leven begonnen is; een leven in alle vrijheid en in alle eeuwigheid. Een leven in alle volheid!

Moge het licht van de verrezen Heer over uw leven vallen!

 

 

Met vriendelijke groet, 

Marius van Duijn, VDm

 

 

 

 

Afgeronde rechthoek: Kringen en activiteiten  

 

 

 

 

 


Gebedskring

Woensdag 21 april komen we weer digitaal via ZOOM bij elkaar om te bidden voor beide gemeenten. Dit gaat heel goed. Gods Geest is overal en verbind ons met elkaar.

 

Als je mee wil doen dan heb je een inlogcode nodig. Deze wordt verzorgd door Jan Tuls. Welkom om mee te doen.

 

 

IMG-20210316-WA0007Bedankje voor Hans Altenburg

In het vorig kerkblad heeft u kunnen lezen dat Hans het stokje overgedragen heeft aan Antoine de Haan. We wilde als kerkenraad toch namens de gemeente Hans bedanken met een bloemetje.

Uiteindelijk is het bij Antoinette en Johan thuis op 16 maart gebeurd. (Door omstandigheden kon het niet bij hem thuis)

 

Hans is 20 jaar actief geweest als vrijwilliger. Eerst als lector, daarna betrokken bij sectie Kerk en Samenleving (KeSa) daardoor kwam hij in  locatieraad terecht. Vanaf 2012  sturing aan liturgie, en redactie voor Open Venster.

 

Ik ken Hans persoonlijk van het interkerkelijke commissie (opgericht door ds Cor van Dis) waar we de gezamenlijke activiteiten organiseren, zoals week van gebed, stille week vieringen, Hemelvaartviering, Zonnebloemviering. In begin  de alfhacursus en de High Tea. Wij hebben veel daarin samengewerkt en zijn voor gegaan in vieringen.

 

Naast zijn werk bij Warande wil Hans zich nu meer richten op het bestuurswerk bij stichting Caelum in Terra. Hans wil hier zijn aandacht en energie aan geven en dat valt niet meer te combineren met al die vrijwilligers werk voor de geloofsgemeenschap in Schalkwijk.

Hij kijkt terug met een dankbaar hart. “Dit is echt een periode in mijn leven met een gouden  rand”.

Zo mochten we Hans bedanken met een kaart en bloementje voor de fijne samenwerking. Dit heeft hij erg gewaardeerd. Ook bedankt hij ons voor de fijne onderlinge  contacten en samenwerking.

Antoinette
Afgeronde rechthoek: Gezamenlijk  

 


Collecten

 

 

Collecten

4 april, HGJB. De HGJB biedt houvast aan jongeren en hun gemeenten.

De HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in Nederland die, staande in de hervormd-gereformeerde traditie, jongeren van de gemeente bij Christus wil brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. We doen dit in afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan God, die ons wil inschakelen bij de uitbreiding van Zijn Koninkrijk in deze wereld. Met dat doel organiseren we inspirerende activiteiten voor jongeren en rusten we hun ouders en leidinggevenden toe met een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden en materialen voor goed kerkelijk jeugdwerk.

De HGJB gelooft dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem. Hun gemeenten komen tot bloei wanneer zij maximaal zijn toegerust om de navolging van Christus concreet te maken in de leefwereld van jongeren en hen daarin voor te leven.

https://www.mercyships.nl/wp-content/uploads/2019/05/AFM-sailing031-1030x687.jpg

11 april,  Mercy Ships. Medische zorg voor ieder mens

Mercy Ships begon met een droom: ziekenhuisschepen bemand met vrijwilligers die de armste landen van de wereld helpen door medische zorg te bieden. Gods liefde op een praktische manier aan de allerarmsten laten zien. Door de jaren heen heeft Mercy Ships met een handvol schepen meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties en ontwikkelingsprojecten. En elke dag, met elke operatie, elk patiënt, brengen we die droom in vervulling.

 

Op dit moment hebben ze één groot ziekenhuisschip in de vaart – de Africa Mercy. Het grootste particuliere varende ziekenhuis ter wereld, speciaal ingericht om mensen in de armste landen in Afrika te helpen.

Waarom een schip?

80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Daarom is een schip de beste manier om deze mensen te bereiken met de hulp die ze nodig hebben.

 

Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met ontwikkelingshulp te bereiken. Een ziekenhuisschip biedt een beschermde en schone omgeving om de kans op Stichting Timon - Anton van Houdtinfecties minimaal te houden. Er is schoon drinkwater en er zijn sanitaire voorzieningen. Bij plotselinge onrust, bijvoorbeeld een burgeroorlog, kan het schip wegvaren om de veiligheid van onze vrijwilligers te waarborgen.

 

25 april, St Timon

Onze missie,  Wij richten ons op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

 

Gedreven door overtuiging

Onze motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht voor diversiteit.

 

Veilig thuis is gericht op gezinnen waar jongeren in hun ontwikkeling of veiligheid bedreig worden. Vaak is er sprake van huiselijk geweld, (v)echtscheiding, psychiatrische- of verlavingsproblemen.

Weerbaar leven is gericht op jongeren die niet meer thuis kunnen wonen

Zelfstandig verder is gericht op begeleiding

Samen sterk is gericht op het weer zelfstandig verder te kunnen redden

 

Namens de beide diaconien

 

De Heer is opgestaan Halleluja!               

 

Dit geeft ons vrijheid in een gesloten wereld en verbondenheid ondanks dat we elkaar niet kunnen ontmoeten.

Vanuit de beide gemeenten hebben we er daarom voor gekozen om de Elisabethbode bij jullie in de deur te doen als bemoediging en inspiratie voor een gezegend Pasen, en een zakje zaadjes voor een fleurige tuin of terras.

Wij wensen u gezegende Paasdagen en veel lees plezier,

Diaconie Schalkwijk en 't Goy en Tull en t'Waal en Honswijk


 

Afgeronde rechthoek: Tull en ,t Waal  

 

 

 

 


‘’Nieuws vanuit het TORENTJE’’

 

Dit keer geen slecht nieuws vanuit Den Haag, maar goed nieuws vanuit Tull en ‘t Waal.

 

Er is door de gemeente Houten eindelijk groen licht gegeven om de renovatie van de kerktoren te starten. Maandag 22 maart zijn de betrokken partijen bij de kerk geweest om de plannen door te spreken. In week 16 worden de werkzaamheden gestart, de toren wordt er dan in 2 delen afgehesen. Het dak met staanders en daarna het gedeelte wat daar nog onder zit (leien dak).

 

Deze twee gedeeltes gaan naar de timmerfabriek van aannemer MDI en worden daar gerestaureerd. Er wordt een tijdelijke voorziening op de toren aangebracht om alles droog te houden. Na de restauratie in de fabriek wordt alles er weer opgehesen en wordt er een voorziening gemaakt zodat de vlag weer uit de toren kan hangen. De houten trap naar de klok wordt vervangen voor een stalen trap met leuning. Het elektra en de bliksemafleiding worden vernieuwd. Aan de buitenkant van de toren worden de stalen ankers geschilderd en het leien dak vernieuwd. De deur naar de torenopgang en de dubbele toegangsdeur worden opnieuw geschilderd. Dit alles zou ongeveer 6 weken in beslag nemen. De overlast op het kerkplein wordt tot het minimum beperkt. Er zijn wat uiteraard wat hijsmomenten en zo nu en dan is er een hoogwerker aanwezig voor de afwerking.

 

De toren moet na de restauratie weer een lange tijd meegaan. Zo kwam ik op het internet  een grote verbouwing uit 1949 tegen. Na een blikseminslag is de toren toen gereconstrueerd. Of er na die tijd nog zo grondig is verbouwd kan ik niet zeggen. Er zijn zeker mensen uit het dorp die hier veel over kunnen vertellen. Als er iemand een mooi verhaal wil delen voor het volgend kerkblad! Heel graag!

5YJvW3twmkF5_M5gqvOiJ7_acmYvlywlLKc6G5OIXUjbwFvaTA7n6_eFRyQwyhXnbtnMfD2PNbEodwLvi37RsxtIYIYMzaQO1adZpjJcS3JZ2779xwTmccUEA1YS0W8fNL4aOh8x

Laten we hopen dat als alles is afgerond en corona onder controle is, de vlag feestelijk uitgehangen kan worden.

 

 

Afgeronde rechthoek: Schalkwijk en ‘t Goy  

 

 


 

 

Vanuit de kerkenraad

 

Afgelopen maand heeft de kerkenraad een vergadering gepland op 30 maart waardoor we in dit kerkblad nog geen verslag hiervan kunnen doen.

 

Naar aanleiding van de persconferentie is wel besloten om voorlopig door te gaan met de online diensten. De PKN gaf ruimte om eventueel weer met 30 mensen samen te komen, maar dat vinden wij op dit moment niet gepast.

 

We willen iedereen een heel gezegend Pasen toewensen. De Heer is waarlijk opgestaan! Hallelujah.